HP LaserJet 1100 Printer series ohje

background image

LaserJet

1100

HP

Käyttöopas

background image
background image

HP LaserJet 1100 -kirjoitin

Käyttöopas

_________________

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-
Packard Company 1998

Kaikki oikeudet
pidätetään. Kopiointi,
sovittaminen tai
kääntäminen ilman
aiempaa kirjallista lupaa
on kielletty muutoin kuin
tekijänoikeuslain
sallimalla tavalla.

Julkaisun numero
C4224-90933

Ensimmäinen painos,
lokakuussa 1998

Takuu

Tämän asiakirjan
sisältämiä tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.

Hewlett-Packard ei anna
näille tiedoille
minkäänlaista takuuta.
HEWLETT-PACKARD
NIMENOMAAN TORJUU
PÄTEMÄTTÖMINÄ
OLETETUT TAKUUT
MYYNTIKELPOISUU-
DESTA TAI
SOPIVUUDESTA
JOHONKIN ERITYISEEN
TARKOITUKSEEN.

Hewlett-Packard ei ole
vastuussa suorista,
välillisistä, satunnaisista,
seurauksellisista tai
muista vahingoista,
joiden väitetään liittyvän
näiden tietojen
toimittamiseen tai
käyttöön.

Tavaramerkit

Adobe on Adobe
Systems Incorporatedin
tavaramerkki.

CompuServe on
CompuServe, Inc:in
yndysvalloissa
rekisteröimä
tavaramerkki.

Windows ja Windows NT
ovat Microsoft
Corporationin
Yhdysvalloissa
rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

E

NERGY

S

TAR

on

Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviras-
ton Environmental
Protection Agency (EPA)
rekisteröimä
palvelumerkki.

background image

FI