HP LaserJet 1100 Printer series - Hakemisto

background image

Hakemisto 117

Hakemisto

A

Asentaminen

kirjoitin 1

Asetukset

kirjoittimen toiminnot (ohjain) 11
tulostuslaatu 31

Asiakastuki 72

D

DIMM-moduuli

asentaminen 100
poistaminen 103

E

EconoMode 31

H

HP FIRST 75
Huolto

konttorit 77
laitteisto 66
lomake 68
palvelut 75
saanti 66
sopimukset 75

Huolto ja tuki

katso myös Tuki 65
saanti 66

J

Jännitemuunnokset

kirjoitin 10

K

Kaksipuolinen tulostus 23
Kaksipuolinen tulostus, kortit 25
Kalvot

tulostaminen 16

Käsinsyöttö 22
Käsisäätöinen kaksipuolinen

tulostus 23

Käsisäätöinen kaksipuolinen

tulostus, kortit 25

Kirjaset

tulostaminen 28

Kirjekuoret

tulostaminen 17

Kirjelomake

tulostaminen 19

Kirjoitin

asentaminen 1
ohjain 11
ohjauspaneeli 4
oletusasetukset 11
ominaisuudet ja edut 2
online-ohje 12
osat 3, 7
paperin (materiaalin) lataaminen 9
paperin syöttölokerot 5
paperin tulostusradat 6
paperitukos 56
tekniset tiedot 82–83
toiminnot (ohjain) 11
valokuviot 41
virta

jännitemuunnokset 10
katkaiseminen 10

Kirjoittimen ominaisuudet

käsisäätöinen kaksipuolinen

tulostus 23

kirjasten tulostaminen 28
monta sivua arkille 27
tulostuslaatuasetukset 31
vesileimat 26

Kortit

tulostaminen 20

L

Lisävarusteet ja tilaaminen

osanumerot 114
tiedot 113

M

Materiaali

kalvojen tulostaminen 16
kirjekuorien tulostaminen 17
kirjelomakkeiden tulostaminen 19
kirjoitin

valitseminen 8

korttien tulostaminen 20
ominaisuudet 8
tarrojen tulostaminen 18

Monta sivua arkille

tulostaminen 27

background image

118 Hakemisto

FI

Muisti

DIMM-moduuli

asentaminen 100
käytettävissä 102
poistaminen 103
testaaminen 102

Myynti

konttorit 77

N

N/arkki-tulostus 27
Näyttösanomat

kirjoitin 43

Nopeampi tulostus

kirjoittimen asetus 31

O

Ohjauspaneeli

kirjoitin 4

Ohje, online- 12
Ohjelmisto

käyttöoikeussopimus 106
kirjoittimen toiminnot (ohjain) 11

Oletusasetukset

kirjoittimen toiminnot (ohjain) 11
tulostuslaatu 31

Online-ohje

kirjoitin 12

Osat

kirjoitin 3, 7

P

Paperi

lataaminen

kirjoitin 9

ominaisuudet 91

kirjoitin 92–97

sopivat koot ja tyypit

kirjoitin 8

valitseminen 8, 91

Paperin käsittely

kirjoitin

vianmääritys 45

Paperitukos

selvittäminen 56

Paras laatu

kirjoittimen asetus 31

Peruuttaminen

tulostustyö 30

Puhdistaminen

kirjoitin 53, 55
kirjoittimen paperirata 55

T

Takuu 108

väriainekasetti 111

Tarrat

tulostaminen 18

Tekniset tiedot

kirjoitin 82–83

paperi 92–97

Tuki 69

America Online 73
CompuServe 73
HP FIRST 75
HP Support Assistant -CD-levy 75
online-palvelut 73
saanti 66
World Wide Web 73

Tukokset

kirjoitin 56

Tulostaminen

EconoMode-tilassa (väriaineen

säästäminen) 31

kirjaset 28
materiaali

kalvot 16
kirjekuoret 17
kirjelomake 19
kortit 20
tarrat 18

tulostustyön peruuttaminen 30
vesileimat 26

Tuloste

virheet

kirjoitin 48

Tulostuslaatu

asetukset 31
vianmääritys 48, 52

Tulostustehtävät

kirjasten tulostaminen 28
monta sivua arkille 27
N/arkki-tulostus 27
tulostaminen paperin molemmille

puolille 23

tulostaminen paperin molemmille

puolille, kortit 25

vesileimojen tulostaminen 26

background image

FI

Hakemisto 119

Tulostusvirheet

kirjoitin

epämuotoiset merkit 52
harmaa tausta 51
irrallinen väriaine 51
pisarointi 50
pystysuuntaiset toistuvat jäljet 51
pystyviivat 51
rypyt tai taitokset 52
sivu vinossa 52
vaalea tuloste tai häipymä 50
väriainepilkut 50
väriainetahrat 51

V

Valokuviot

kirjoitin 41

Väriaine

EconoMode (väriaineen

säästäminen) 31

tasaaminen 36

Väriaineen säästäminen

EconoMode 31

Väriainekasetti

käyttäminen 33
kierrättäminen 35
vaihtaminen 37
väriaineen säästäminen,

EconoMode 35

Varotoimet

kirjoitin

paperitukokset 56

Vesileimat 26
Vianmääritys

kirjoitin 39

paperin käsittely 45
paperitukokset 56
ratkaisun löytäminen 40
tulostusvirheet 48
valokuviot 41
virhesanomat 43

tulostuslaatu 48, 52

Virhesanomat

kirjoitin

näytössä 43
valokuviot 41

Virta

kirjoitin

jännitemuunnokset 10
katkaiseminen 10

Y

Yhteensopivuus

LaserJet III 31

background image

120 Hakemisto

FI

background image
background image

Painettu

uusiopaperille

Copyright© 1998
Hewlett-Packard Co.

C4224-90933

Painettu Saksassa

Oppaan osanumero

*C4224-90933*

*C4224-90933*

C4224-90933