HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjoittimen pakkausohjeet

background image

Kirjoittimen pakkausohjeet

Jos mahdollista, liitä mukaan tulostusnäytteitä ja 5-10 arkkia
paperia tai muuta materiaalia, jonka tulostus ei onnistunut.

Poista ja pane talteen kirjoittimeen asennetut DIMM-moduulit
(muisti). Katso ”DIMM-moduulien poistaminen”.

Poista skanneri.

Poista ja pane talteen kirjoittimeen asennetut kaapelit ja
valinnaiset lisävarusteet.

VAROITUS

Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet
DIMM-moduuleja, käytä antistaattista ranneketta tai kosketa usein
DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen pintaa ja sen jälkeen
kirjoittimen paljasta metallipintaa.

Poista ja pane talteen väriainekasetti.

VAROITUS

Säilytä väriainekasetti alkuperäisessä pakkauksessaan tai niin, ettei
se jää valolle alttiiksi. Muuten kasetti voi vahingoittua.

Käytä alkuperäistä pakkauslaatikkoa ja -materiaaleja, jos
mahdollista.

Puutteellisesta pakkauksesta aiheutuneet

kuljetusvahingot ovat asiakkaan vastuulla. Jos olet jo heittänyt
pois kirjoittimen pakkausmateriaalit, pyydä paikalliselta
postitusliikkeeltä tietoja kirjoittimen pakkaamisesta.

Lähetä mukana myös täytetty huoltolomake. Katso
”Huoltolomake”.

HP suosittelee laitteen vakuuttamista kuljetuksen ajaksi.

background image

68 Luku 6 Huolto ja tuki

FI