HP LaserJet 1100 Printer series - FCC:n säännösten noudattaminen

background image

FCC:n säännösten noudattaminen

Tämän laitteen on testeissä havaittu täyttävän luokan B
digitaalilaitteen rajoitukset FCC:n säännöksien osan 15 mukaisesti.
Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja
vahingollisia häiriöitä vastaan, kun laite on asennettu
asuinrakennukseen. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä annettujen
ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa vahingollista häiriötä
radioliikenteelle. Mikään ei kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny
tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa vahingollisia häiriöitä
radio- tai televisiolähetyksen vastaanotossa (voidaan havaita
katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se takaisin), käyttäjää
kehotetaan korjaamaan häiriö yhdellä tai useammalla seuraavassa
mainituista tavoista:

Muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa

Siirtämällä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan

Liittämällä laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireihin

Kysymällä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja
TV-asentajalta.

Huomaa

Kaikki muutokset, joita HP ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat
kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Suojatun kirjoitinkaapelin käyttö on välttämätöntä, jotta laite täyttää
FCC:n säännöksien luokan B osan 15 rajoitukset.

background image

FI

Tuotteen ympäristöystävällisyys 85