HP LaserJet 1100 Printer series - Laserturvallisuusilmoitus

background image

Laserturvallisuusilmoitus

Yhdysvaltain U.S. Food and Drug Administration -ministeriön
alainen ”Center for Devices and Radiological Health” (CDRH) on
ottanut käyttöön lasertuotteita koskevat säädökset 1. elokuuta 1976
jälkeen valmistetuille laserlaitteille. Yhdysvalloissa markkinoitavien
tuotteiden on täytettävä nämä säädökset. Tämä kirjoitin on määritetty
”luokan 1” laserlaitteeksi Yhdysvaltain U.S. Department of Health and
Human Services (DHHS) -ministeriön säteilyä koskevan standardin
”Radiation Performance Standard” mukaisesti, joka noudattaa
Yhdysvaltain lakia ”Radiation Control for Health and Safety
Act” (1968).

Koska tämän kirjoittimen sisällä syntyvä laservalo on täysin
suojaavien koteloiden ja kirjoittimen kuoren sisällä, lasersäde ei
voi päästä kirjoittimen ulkopuolelle missään normaalissa
käyttötilanteessa.

VAROITUS!

Muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritettyjen säätimien käyttö tai
säätöjen ja toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliselle
säteilylle altistumiseen.