HP LaserJet 1100 Printer series - Ympäristönsuojelu

background image

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita
ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tämä HP LaserJet -
kirjoitin on suunniteltu minimoimaan ympäristölle haitalliset
vaikutukset.

Tämän HP LaserJet -kirjoittimen rakenne eliminoi:

Otsonipäästöt

Kirjoitin käyttää latausteloja kserografiaprosessissa eikä sen vuoksi
tuota otsonikaasua (O

3

) mitattavissa määrin.

Tämän HP LaserJet -kirjoittimen rakenne vähentää:

Energian kulutusta

Energian kulutus laskee jopa 6 wattiin virransäästötilassa
(PowerSave). Tämä säästää sekä luonnonvaroja että käyttökuluja
vaikuttamatta kirjoittimen suorituskykyyn. Tämä tuote täyttää

E

NERGY

S

TAR

-ohjelman vaatimukset. E

NERGY

S

TAR

on

vapaaehtoinen ohjelma, jonka tarkoitus on edistää energia-
taloudellisten toimistolaitteiden kehittämistä. E

NERGY

S

TAR

on

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston EPA:n (Environmental
Protection Agency) rekisteröimä palvelumerkki.

E

NERGY

S

TAR

-ohjelman jäsenenä Hewlett-Packard Company on

varmistanut, että tämä tuote täyttää E

NERGY

S

TAR

-säännösten

mukaiset energiansäästöohjeet.

Väriaineen kulutusta

EconoMode-asetuksella kirjoitin käyttää huomattavasti tavallista
vähemmän väriainetta mikä voi pidentää väriainekasetin käyttöikää.

Paperin käyttöä

Käyttämässäsi sovellusohjelmassa on ehkä toiminto, jolla voit
tulostaa monta sivua yhdelle arkille. Tämä N/arkki-toiminto ja
kirjoittimen käsisäätöinen kaksipuolinen tulostus vähentävät paperin
kulutusta, mikä merkitsee pienempää luonnonvarojen käyttöä.

background image

86 Liite A Kirjoittimen tekniset tiedot

FI

Tämän HP LaserJet -kirjoittimen rakenne on
suunniteltu helpottamaan kierrätystä seuraavasti:

Muovit

Muoviosat on merkitty kansainvälisten normien mukaisesti niin,
että ne voidaan tunnistaa kierrätystä varten kirjoittimen käyttöiän
päätyttyä.

HP:n väriainekasetit

Useissa maissa tämän tuotteen väriainekasetti ja rumpu voidaan
palauttaa HP:lle kasettien kierrätysohjelman kautta (HP Planet
Partners Toner Cartridge Recycling Program). Tämä vaivaton
kierrätysohjelma on käytössä yli 20 maassa. Löydät ohjelman
monikieliset tiedot ja käyttöohjeet jokaisen uuden HP-väriainekasetin
pakkauksesta.

Tietoja HP:n kasettien kierrätysohjelmasta

Vuodesta 1990 lähtien HP:n LaserJet-väriainekasettien
kierrätysohjelma on kerännyt yli 12 miljoonaa käytettyä kasettia, jotka
muuten olisivat joutuneet kaatopaikoille. Palautetut HP LaserJet -
kasetit lähetetään keräyskeskukseen ja sieltä yhteistyöyrityksiin, jotka
purkavat kasetit osiin kierrätettäväksi. Perusteellisen
laaduntarkistuksen jälkeen pienet osat, kuten mutterit, ruuvit ja
pidikkeet, otetaan talteen uusien kasettien valmistamista varten.
Jäljelle jääneet materiaalit erotellaan ja muunnetaan raaka-aineiksi
muuhun teollisuuteen erilaisten tuotteiden valmistamista varten.
Painon mukaan laskettuna yli 95 % palautetusta kasetista
kierrätetään. Saat lisätietoja Yhdysvalloissa numerosta
(1) (800) (340-2445) tai HP LaserJet -tarvikkeiden Web-sivuilta
osoitteesta http://www.ljsupplies.com/planetpartners/. Yhdysvaltain
ulkopuolella olevat asiakkaat voivat soittaa paikalliseen HP:n myynti-
ja huoltokonttoriin ja pyytää lisätietoja kasettien kierrätysohjelmasta
(HP Planet Partners LaserJet Toner Cartridge Recycling Program).

Paperi

Kirjoittimessa voidaan käyttää uusiopapereita, jos paperi täyttää
HP LaserJet Printer Family Paper Specification -oppaan mukaiset
vaatimukset. Katso kohdasta ”Lisävarusteet ja tilaustiedot”
HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide -oppaan
tilaustiedot. Tässä kirjoittimessa voi käyttää uusiopapereita
DIN 19 309:n mukaisesti.

background image

FI

Käyttöturvallisuustiedote 87