HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjoittimen vianmääritys

background image

Kirjoittimen
vianmääritys

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

Ratkaisun löytäminen

Tulostuslaadun parantaminen

Kirjoittimen puhdistaminen

Kirjoittimen paperitukosten selvittäminen

Kirjoittimen asettaminen alkutilaan

Huomaa

Etsi HP:n verkkosivulta ohjelmisto- ja tulostusohjainpäivityksiä, usein
esitettyjä kysymyksiä ja vianmääritystä koskevia lisätietoja. Katso
kohdasta ”Online-palvelut” asianmukainen Web-osoite.

background image

40 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI