HP LaserJet 1100 Printer series - Paperitukos: repeytyneiden paperinpalojen poistami

background image

Paperitukos: repeytyneiden
paperinpalojen poistaminen

Joskus pala juuttunutta paperia voi
revetä paperia irrotettaessa. Poista
kirjoittimeen jääneet pienet paperinpalat
seuraavasti.

1

Varmista, että väriainekasetti
on asennettu ja kirjoittimen kansi
on kiinni.

2

Katkaise kirjoittimesta virta ja kytke
se takaisin. Kun kirjoitin käynnistyy,
telat siirtävät paperinpalat
eteenpäin.

Huomaa

220-240 voltin virtaa käyttävien
kirjoittimien virta voidaan katkaista
ja kytkeä virtakytkimellä. Katso kohtaa
”Virran katkaiseminen”.

3

Avaa kirjoittimen kansi ja irrota
väriainekasetti.

4

Poista paperinpalat.

5

Asenna väriainekasetti takaisin ja
sulje kirjoittimen kansi.

Jos paperi ei tule ulos, toista vaiheet 1-5.

1

2

3

4

5

background image

60 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI