HP LaserJet 1100 Printer series - Syöttötelan puhdistaminen

background image

Syöttötelan puhdistaminen

Jos mieluummin puhdistat kuin uusit
syöttötelan, noudata seuraavia ohjeita:

Irrota syöttötela kohdassa ”Syöttötelan
vaihtaminen” annettujen ohjeiden
mukaisesti.

1

Kostuta nukkaamatonta kangasta
hieman isopropyylialkoholilla ja
hankaa syöttötelaa.

VAROITUS!

Alkoholi on tulenarkaa. Pidä alkoholi
ja kangas kaukana avotulesta. Anna
alkoholin kuivua täysin ennen kuin suljet
kirjoittimen kannen ja kytket virtajohdon.

2

Pyyhi irtolika pois syöttötelasta
kuivalla nukkaamattomalla
kankaalla.

3

Anna syöttötelan kuivua täysin
ennen kuin asennat sen takaisin
kirjoittimeen.

1

2

3

background image

FI

Kirjoittimen asettaminen alkutilaan 63