HP LaserJet 1100 Printer series - Syöttötelan vaihtaminen

background image

Syöttötelan vaihtaminen

Jos kirjoitin ottaa paperia usein väärin
(ei syötä paperia lainkaan tai syöttää
useita arkkeja kerralla), on ehkä syytä
vaihtaa tai puhdistaa syöttötela. Katso
kohdasta ”Lisävarusteet ja tilaustiedot”
syöttötelan tilausohjeet.

1

Irrota kirjoittimen virtajohto ja anna
kirjoittimen jäähtyä.

2

Avaa kansi ja irrota väriainekasetti.

3

Etsi syöttötela.

4

Pyöritä syöttötelan alaosaa
kirjoittimen etuosaa kohti.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

1

2

3

4

background image

FI

Kirjoittimen paperitukosten selvittäminen 61

5

Vedä syöttötela varovasti
suoraan ulos.

6

Aseta uusi syöttötela vanhan tilalle.

7

Pyöritä uuden syöttötelan alaosaa
kirjoittimen takaosaa kohti.

8

Asenna väriainekasetti takaisin ja
sulje kirjoittimen kansi.

Huomaa

Käynnistä kirjoitin kytkemällä virtajohto.

5

6

7

8

background image

62 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI