HP LaserJet 1100 Printer series - Väriainekasetin alueen puhdistaminen

background image

Väriainekasetin alueen
puhdistaminen

Väriainekasetin aluetta ei tarvitse
puhdistaa säännöllisesti. Puhdista se,
jos kirjoittimen sisällä näkyy runsaasti
väriainetta.

VAROITUS!

Ennen kuin puhdistat kirjoittimen,
katkaise siitä virta irrottamalla virtajohto,
ja anna kirjoittimen jäähtyä.

1

Katkaise kirjoittimesta virta
irrottamalla virtajohto ja anna
kirjoittimen jäähtyä.

2

Avaa kirjoittimen kansi ja irrota
väriainekasetti.

VAROITUS

Älä altista väriainekasettia valolle
muutamaa minuuttia pitemmäksi ajaksi,
jotta se ei vahingoitu. Peitä se
tarvittaessa. Älä myöskään koske
kirjoittimen sisällä olevaan mustaan
vaahtokumitelaan, sillä se voi
vahingoittua.

3

Pyyhi kuivalla nukkaamattomalla
kankaalla mahdollinen lika
paperiradan alueelta ja
väriainekasetin syvennyksestä.

4

Aseta väriainekasetti takaisin
paikalleen ja sulje kansi.

5

Kytke virtajohto takaisin
kirjoittimeen.

1

2

3

4

5

background image

FI

Kirjoittimen puhdistaminen 55