HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjoittimen valokuviot

background image

Kirjoittimen valokuviot

Ohjauspaneelivalojen viestit

Valo

Kirjoittimen tila

Toimenpide

Virransäästötila

(tai kirjoittimen virta
on katkaistu)

Kirjoitin on virransäästötilassa
säästääkseen sähköä.

Kun painat kirjoittimen ohjauspaneelin
Jatka-painiketta tai alat tulostaa, kirjoitin palaa
virransäästötilasta normaalitilaan. Tarkasta
virtajohto, jos edellä mainitut toimenpiteet
eivät auta (ja virtakytkin, jos kirjoittimesi toimii
220-240 voltin virralla).

Valmis

Kirjoitin on valmis tulostamaan.

Ei edellytä toimenpiteitä. Jos kuitenkin painat
kirjoittimen ohjauspaneelin Jatka-painiketta,
itsetestisivu tulostuu.

Käsittely

Kirjoitin ottaa vastaan tai
käsittelee tietoja.

Odota, että työ tulostuu.

Tietoja puskurissa

Kirjoittimen muistissa on
tulostamattomia tietoja.

Tulosta jäljellä olevat tiedot painamalla
kirjoittimen ohjauspaneelin Jatka-painiketta.

Käsinsyöttö

Kirjoitin on käsinsyöttötilassa.

Tarkasta, että olet ladannut oikeaa paperia.
Tulosta sitten painamalla kirjoittimen
ohjauspaneelin Jatka-painiketta.
Käsinsyöttöä ohjaa ohjelmisto. Jos et halua
käyttää käsinsyöttötilaa, muuta asetus
kirjoittimen toiminnoilla. Katso kohtaa
”Kirjoittimen toiminnot (ohjain)”.

Tarkoittaa ”valo ei pala”

Tarkoittaa ”valo vilkkuu”

Tarkoittaa ”valo palaa”

Valojen selite

background image

42 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI

Kansi auki, ei väriainekasettia
tai paperitukos

Kirjoitin on virhetilassa.

Tarkasta seuraavat seikat:

Kirjoittimen kansi on kiinni.

Väriainekasetti on asennettu kirjoittimeen
oikein. Katso kohtaa ”Väriainekasetin
vaihtaminen”.

Paperitukoksia ei ole. Katso kohtaa
”Kirjoittimen paperitukosten
selvittäminen”.

Paperi lopussa

Kirjoittimessa ei ole paperia.

Lataa kirjoittimeen paperia. Katso kohtaa
”Paperin lataaminen kirjoittimeen”.

Muisti lopussa

Kirjoittimesta loppui muisti
kesken tulostustyön.

Tulostettava sivu on ehkä niin monimutkainen,
että se ei mahdu kirjoittimen muistiin.

Katso kohtaa ”Muisti (DIMM-moduulit)” ja
asenna lisää muistia.

Tulosta painamalla Jatka-painiketta.

Alkutila/kirjoittimen alustus

Kirjoittimen muisti palaa
alkutilaan, ja kaikki aiemmin
lähetetyt työt poistetaan, tai
kirjoittimen alustus on
käynnissä. Kaikki valot
vilkkuvat puoli sekuntia tai
kauemmin, jos alustus on
käynnissä.

Ei edellytä toimenpiteitä. Voit kuitenkin
asettaa kirjoittimen alkutilaan pitämällä
Jatka-painiketta painettuna 5 sekuntia.

Vakava virhe

Kaikki valot palavat.

Palauta kirjoitin alkutilaan.

Katkaise kirjoittimen virta ja kytke se
takaisin.

Ota yhteys HP:n tukeen. Katso kohtaa
”HP:n tuki”.

Ohjauspaneelivalojen viestit (Jatkuu)

Valo

Kirjoittimen tila

Toimenpide

background image

FI

Ratkaisun löytäminen 43