HP LaserJet 1100 Printer series - Paperinkäsittelyongelmat

background image

Paperinkäsittelyongelmat

Paperinkäsittelyongelmat

Ongelma

Ratkaisu

Paperitukos

Varmista, että käytät vaatimukset täyttävää
paperia. Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Varmista, että tulostat paperille, joka ei ole
rypistynyt, taittunut tai vahingoittunut.

Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperitukosten
selvittäminen”.

Tuloste on vinossa
(kiertynyt).

Säädä paperinohjaimet tulostettavan paperin
koon mukaisesti ja yritä tulostaa uudelleen.
Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperinohjaimet” tai
”Paperin lataaminen kirjoittimeen”.

Katso kohtaa ”Sivu vinossa”.

Useampi kuin yksi
paperiarkki siirtyy
kirjoittimeen kerralla.

Paperin syöttölokero saattaa olla liian täynnä.
Katso kohtaa ”Paperin lataaminen
kirjoittimeen”. Varmista, ettei paperi ole
rypistynyt, taittunut tai vahingoittunut.

Kirjoitin ei vedä paperia
paperin syöttölokerosta.

Varmista, ettei kirjoitin ole käsinsyöttötilassa.
Katso kohtaa ”Kirjoittimen valokuviot”.

Syöttötela saattaa olla likainen tai
vahingoittunut. Katso kohtaa ”Syöttötelan
puhdistaminen” tai ”Syöttötelan vaihtaminen”.

Kirjoitin käpristi paperin.

Siirrä paperin tulostusvipu ala-asentoon
käyttääksesi suoraa tulostusrataa. Katso
kohtaa ”Kirjoittimen tulostusradat” tai
”Tulostusmateriaalit”.

Katso kohtaa ”Käpristyminen tai
aaltomaisuus”.

Kirjoitin ei syötä
tulostettua paperia
oikeaa rataa pitkin.

Siirrä paperin tulostusvipu vastaamaan
haluamaasi paperin tulostusrataa. Katso kohtaa
”Kirjoittimen tulostusradat”.

background image

46 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI