HP LaserJet 1100 Printer series - Sivu ei tulostunut. . .

background image

Sivu ei tulostunut. . .

Valokuviot: Mikä valokuvio palaa kirjoittimen ohjauspaneelissa?
Katso kohtaa ”Kirjoittimen valokuviot”.

Virhesanomat näytössä: Onko näytössä sanoma? Katso kohtaa
”Virhesanomat näytössä”.

Paperin käsittely: Siirtyykö paperi kirjoittimeen väärin? Onko
laitteessa paperitukoksia? Katso kohtaa
”Paperinkäsittelyongelmat”.