HP LaserJet 1100 Printer series - Sivu on tulostettuna erilainen kuin näytössä

background image

Sivu on tulostettuna erilainen kuin näytössä

Tulostettujen sivujen ongelmat

Ongelma

Ratkaisu

Tulostustyö
etenee erittäin
hitaasti

Kirjoittimen suurin nopeus on 8 sivua minuutissa, mitä ei
voi ylittää. Tämä nopeus on mitattu käyttämällä Letter-
kokoista paperia. Letter on Yhdysvalloissa käytettävä
vakiopaperikoko, joka on pienempi kuin eurooppalainen
A4-koko. Tulostustyösi on ehkä hyvin monimutkainen.
Kokeile seuraavia keinoja:

Tee asiakirjastasi yksinkertaisempi (pienennä
grafiikan määrää, jne.).

Muuta kirjoittimen toimintoasetukseksi ”Nopeampi
tulostus”. Katso kohtaa ”Kirjoittimen toiminnot
(ohjain)”.

Lisää kirjoittimen muistia. Katso kohtaa ”DIMM-
moduulien asentaminen (muisti)”.

Sekava,
virheellinen tai
puuttuva teksti

Rinnakkaiskaapeli voi olla irtoamassa tai epäkunnossa.
Kokeile seuraavia keinoja:

Irrota rinnakkaiskaapeli ja kytke se uudelleen.

Yritä tulostaa tulostustyö, jonka tiedät toimivan.

Mikäli mahdollista, kiinnitä kaapeli ja kirjoitin toiseen
tietokoneeseen ja yritä tulostaa tulostustyö, jonka
tiedät toimivan.

Kokeile käyttämällä IEEE-1284-yhteensopivaa
rinnakkaiskaapelia. Katso kohtaa ”Lisävarusteet ja
tilaustiedot”.

Olet ehkä asentanut väärän tulostusohjaimen, kun asensit
ohjelmiston. Varmista, että HP LaserJet 1100 on valittu
kirjoittimen toiminnoissa.

Ohjelmistosovelluksessa voi olla toimintahäiriöitä. Yritä
tulostaa toisesta ohjelmistosovelluksesta.

background image

FI

Ratkaisun löytäminen 47

Puuttuva
grafiikka
tai teksti

Tiedostossa saattaa olla tyhjiä sivuja. Kokeile seuraavia
keinoja:

Tarkasta, ettei tiedostossa ole tyhjiä sivuja.

Kirjoittimen toimintojen grafiikka-asetukset eivät ehkä
sovi tulostustyölle:

Kokeile muita kirjoittimen toimintojen grafiikka-
asetuksia. Katso kirjoittimen toimintoja koskevia
ohjeita kohdasta ”Kirjoittimen toiminnot (ohjain)”.

Tulostusohjain ei ehkä sovi tällaiselle tulostustyölle.

Kokeile toista tulostusohjainta (kirjoitinohjelmistoa),
kuten HP LaserJet III:n ohjainta. Huomaa:
Vaihtoehtoinen ohjain ei pysty käyttämään kirjoittimen
kaikkia toimintoja.

Sivun muotoilu
muuttunut

Jos asiakirja luotiin käyttämällä vanhempaa tai eri
tulostusohjainta (kirjoitinohjelmistoa) tai kirjoittimen
asetukset ohjelmistossa ovat erilaiset, sivun muotoilu
saattaa muuttua, kun tulostat sen käyttämällä uutta
tulostusohjainta tai uusia asetuksia. Voit koettaa poistaa
tämän ongelman seuraavilla keinoilla:

Luo ja tulosta asiakirjat käyttämällä samaa
tulostusohjainta (kirjoitinohjelmistoa) ja samoja
kirjoittimen asetuksia riippumatta tulostukseen
käyttämästäsi HP LaserJet -kirjoittimesta.

Muuta kirjoittimen asetuksia. Kokeile vaihtamalla
tarkkuutta, paperikokoa, fonttiasetuksia ja muita
asetuksia. Katso kohtaa ”Kirjoittimen toiminnot
(ohjain)”.

Grafiikan laatu

Grafiikka-asetukset eivät ehkä sovi tulostustyöllesi.

Tarkasta grafiikka-asetukset kirjoittimen toiminnoista
ja muuta esim. tarkkuutta tarvittaessa. Katso kohtaa
”Kirjoittimen toiminnot (ohjain)”.

Kokeile toista tulostusohjainta (kirjoitinohjelmistoa),
kuten HP LaserJet III:n ohjainta. Huomaa:
Vaihtoehtoinen ohjain ei pysty käyttämään kirjoittimen
kaikkia toimintoja.

Tulostettujen sivujen ongelmat (Jatkuu)

Ongelma

Ratkaisu

background image

48 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI