HP LaserJet 1100 Printer series - Virhesanomat näytössä

background image

Virhesanomat näytössä

Näytön virhesanomat

Virhesanoma

Ratkaisu

Kirjoitin ei vastaa/
virhe kirjoitettaessa
porttiin LPT1

Varmista seuraavat seikat:

Valmis-valo palaa.

Virtajohto ja rinnakkaiskaapeli on kytketty oikein.

Yritä seuraavia keinoja:

Irrota ja kytke uudelleen virtajohdon ja
rinnakkaiskaapelin kummatkin päät.

Käytä toista IEEE-1284-yhteensopivaa
rinnakkaiskaapelia.

Ei voi käyttää porttia
(toisen sovelluksen
käytössä)

Laitteiston ristiriita. Tämä voi johtua siitä, että toinen
tietokoneeseen kytketty kirjoitin käyttää
tilaohjelmistoa. Tilaohjelmisto varaa tietokoneen
rinnakkaisportin itselleen eikä anna
HP LaserJet 1100 -kirjoittimen käyttää sitä.

Yritä seuraavia keinoja:

Poista käytöstä kaikki toisen kirjoittimen
tilaikkunat.

Varmista, että porttiasetukset ovat kirjoittimelle
sopivat. Avaa kirjoittimen toiminnot, ja katso
kohtaa ”Kirjoittimen toiminnot (ohjain)”.
Porttiasetuksia voidaan muuttaa Kirjoittimen
toiminnot -ruudun Lisäasetukset-välilehdessä.

background image

44 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI

Kielletty toiminto/
Yleinen suojausvirhe/
Taustatulostusvirhe

Tämä virhe tarkoittaa, että Windowsissa on syntynyt
tietokonejärjestelmän resursseja koskeva ongelma
(muisti tai umpilevy).
Poista virhe käynnistämällä tietokone uudelleen.

Voit välttää tämän virheen toistumisen noudattamalla
seuraavia suosituksia:

Älä käytä montaa sovelluksia samanaikaisesti.
Sulje (sen sijaan, että pienentäisit kuvakkeiksi)
sovellukset, joita et käytä. Ohjelmat, kuten
näytönsäästäjät, virustentorjunta-ohjelmat,
tilaohjelmat, faksi- ja puhelinvastaajaohjelmistot
ja valikko-ohjelmistot, käyttävät resursseja, joita
voit tarvita tulostamiseen.

Kun tulostat, vältä paljon muistia vaativia tehtäviä,
kuten faksien lähettämistä ja videon katselemista.

Poista kaikki tilapäistiedostot (”tiedostonimi.tmp”)
Temp-alihakemistoista. Esimerkiksi
C:\Windows\Temp-alihakemistosta.

Tulosta 300 dpi:n tarkkuudella 600 dpi:n sijasta.

Käytä vaihtoehtoista tulostusohjainta
(tulostusohjelmisto), kuten HP LaserJet III:n
ohjelmistoa. Huomaa: Vaihto-ehtoinen ohjain ei
pysty käyttämään kirjoittimen kaikkia toimintoja.

Näytön virhesanomat (Jatkuu)

Virhesanoma

Ratkaisu

background image

FI

Ratkaisun löytäminen 45