HP LaserJet 1100 Printer series - Tulostusvirheiden korjaaminen

background image

Tulostusvirheiden korjaaminen

Vaalea tuloste tai häipymä

Väriaine on vähissä. Pystyt ehkä pidentämään väriainekasetin
käyttöikää väliaikaisesti. Katso kohtaa ”Väriainekasetin
käyttäminen”.

Paperi ei ehkä täytä HP:n paperivaatimuksia (se on esimerkiksi
liian kosteaa tai karkeaa). Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Jos koko sivu on vaalea, tulostuksen tummuusasetus on liian
vaalea tai EconoMode saattaa olla käytössä. Säädä tulostuksen
tummuutta ja poista EconoMode käytöstä kirjoittimen toiminnoilla.
Katso kohtaa ”Tulostaminen EconoMode (väriaineen
säästäminen) -tilaa käyttäen”.

Väriainepilkut

Paperi ei ehkä täytä HP:n paperivaatimuksia (se on esimerkiksi
liian kosteaa tai karkeaa). Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Kirjoitin on ehkä puhdistettava. Katso kohtaa ”Kirjoittimen
puhdistaminen” tai ”Kirjoittimen paperiradan puhdistaminen”.

Pisarointi

Paperiarkki on ehkä viallinen. Yritä tulostaa työ uudelleen.

Paperin kosteuspitoisuus on epätasainen tai paperin pinnalla on
kosteita kohtia. Yritä tulostaa uudella paperilla. Katso kohtaa
”Kirjoittimen paperin ominaisuudet”.

Paperierä on huono. Valmistusprosessi voi aiheuttaa sen, että
jotkin alueet hylkivät väriainetta. Kokeile erilaista tai erimerkkistä
paperia.

Väriainekasetti voi olla viallinen. Katso kohtaa ”Väriainekasetin
käyttäminen”.

Huomaa

Jos nämä toimenpiteet eivät korjaa ongelmaa, ota yhteys
HP:n valtuuttamaan myyntiliikkeeseen tai edustajaan.

background image

FI

Tulostuslaadun parantaminen 51

Pystyviivat

Väriainekasetin sisällä oleva valoherkkä rumpu
on luultavasti naarmuuntunut. Asenna uusi HP:n väriainekasetti.
Katso kohtaa ”Väriainekasetin vaihtaminen”.

Harmaa tausta

Pienennä tulostuksen tummuusasetusta. Tämä vähentää taustan
harmautta. Katso ohjeet kohdasta ”Kirjoittimen toiminnot (ohjain)”.

Käytä kevyempää paperia. Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Tarkasta kirjoittimen käyttöympäristö. Erittäin kuivat (alhainen
kosteus) olosuhteet voivat lisätä taustan harmautta.

Asenna uusi HP:n väriainekasetti. Katso kohtaa ”Väriainekasetin
vaihtaminen”.

Väriainetahrat

Jos väriainetahroja ilmestyy paperin etureunaan, paperinohjaimet
ovat ehkä likaiset. Pyyhi paperinohjaimet kuivalla,
nukkaamattomalla kankaalla. Katso kohtaa ”Kirjoittimen osat” tai
”Kirjoittimen puhdistaminen”.

Tarkasta paperityyppi ja -laatu.

Asenna uusi HP:n väriainekasetti. Katso kohtaa ”Väriainekasetin
vaihtaminen”.

Irrallinen väriaine

Puhdista kirjoittimen sisäpuoli. Katso kohtaa ”Kirjoittimen
puhdistaminen”.

Tarkasta paperityyppi ja -laatu. Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Asenna uusi HP:n väriainekasetti. Katso kohtaa ”Väriainekasetin
vaihtaminen”.

Pystysuuntaiset toistuvat jäljet

Väriainekasetti on ehkä vioittunut. Jos toistuva jälki esiintyy
samalla kohtaa sivua, asenna uusi HP:n väriainekasetti. Katso
kohtaa ”Väriainekasetin vaihtaminen”.

Sisäisissä osissa voi olla väriainetta. Katso kohtaa ”Kirjoittimen
puhdistaminen”. Jos jäljet ovat sivun takapuolella, ongelma
todennäköisesti korjautuu, kun olet tulostanut muutaman
sivun lisää.

background image

52 Luku 5 Kirjoittimen vianmääritys

FI

Epämuotoiset merkit

Jos merkit ovat epämuotoisia ja näyttävät ontoilta, paperi on ehkä
liian liukasta. Kokeile erilaista paperia. Katso kohtaa ”Kirjoittimen
paperin ominaisuudet”.

Jos merkit ovat epämuotoisia ja aaltomaisia, laser-skanneri on
ehkä huollettava. Tarkasta, ovatko itsetestisivun merkit
epämuotoisia. Jos ne ovat, ota yhteys HP:n valtuuttamaan
myyntiliikkeeseen tai edustajaan. Katso kohtaa ”Huolto ja tuki”.

Sivu vinossa

Varmista, että paperi tai muu materiaali on ladattu oikein ja
etteivät ohjaimet ole liian tiukasti tai löysästi paperipinoa vasten.
Katso kohtaa ”Paperin lataaminen kirjoittimeen”.

Paperin syöttölokero voi olla liian täynnä. Katso kohtaa ”Paperin
lataaminen kirjoittimeen”.

Tarkasta paperityyppi ja -laatu. Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Käpristyminen tai aaltomaisuus

Tarkasta paperityyppi ja -laatu. Sekä korkea lämpötila että
kosteus saavat paperin käpristymään. Katso kohtaa ”Kirjoittimen
paperin ominaisuudet”.

Paperi on saattanut olla liian kauan paperin syöttö-lokerossa.
Käännä pino ympäri lokerossa. Kokeile myös kääntämällä
lokerossa oleva paperipino 180 astetta.

Yritä tulostaa käyttäen suoraa tulostusrataa. Katso kohtaa
”Kirjoittimen tulostusradat”.

Rypyt tai taitokset

Varmista, että paperi on ladattu oikein. Katso kohtaa ”Paperin
lataaminen kirjoittimeen”.

Tarkasta paperityyppi ja -laatu. Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Yritä tulostaa käyttäen suoraa tulostusrataa. Katso kohtaa
”Kirjoittimen tulostusradat”.

Käännä lokerossa oleva paperipino ympäri tai 180 astetta.

background image

FI

Kirjoittimen puhdistaminen 53