HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjoittimen paperin ominaisuudet

background image

Kirjoittimen paperin ominaisuudet

HP LaserJet -kirjoittimilla saat erinomaisen tulostusjäljen. Voit käyttää
tässä kirjoittimessa monia tulostusmateriaaleja, kuten arkkipaperia
(myös uusiopaperia), kirjekuoria, tarroja, kalvoja, silopaperia ja
mukautetun kokoista paperia. Paperin ominaisuudet, kuten paino,
kuitusuunta ja kosteus vaikuttavat suuresti kirjoittimen suorituskykyyn
ja tulosteen laatuun.

Käytä kirjoittimessa eri paperityyppejä ja tulostusmateriaaleja tässä
oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Paperi, joka ei täytä
kirjoittimen asettamia vaatimuksia, voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:

huono tulostuslaatu

lisääntyvät paperitukokset

kirjoittimen ennenaikainen kuluminen ja siitä aiheutuvat
korjaukset.

Saat parhaat tulokset käyttämällä vain HP:n merkkipaperia ja
tulostus-materiaalia. Hewlett-Packard Company ei voi suositella
muiden merkkien käyttöä; koska ne eivät ole HP:n tuotteita, HP ei
voi vaikuttaa niiden laatuun tai valvoa sitä.

On mahdollista, että paperi täyttää kaikki tässä käyttöoppaassa
kuvatut vaatimukset, mutta tulokset eivät silti ole tyydyttävät. Tämä
saattaa johtua paperin väärästä käsittelystä, sopimattomasta
lämpötilasta ja kosteudesta tai muista tekijöistä, joihin Hewlett-
Packard ei voi vaikuttaa.

Ennen kuin ostat suuren määrän paperia, varmista, että se täyttää
tämän käyttöoppaan sekä paperioppaan

HP LaserJet Printer Family

Paper Specification Guide mukaiset vaatimukset. (Jos haluat tilata
oppaan, katso ”Lisävarusteet ja tilaustiedot”.) Testaa paperi aina
ennen suurien määrien hankkimista.

VAROITUS

Muun kuin HP:n vaatimukset täyttävän paperin käyttö saattaa
aiheuttaa kirjoittimessa ongelmia, jotka edellyttävät korjaustöitä.
Hewlett-Packardin takuu tai huoltosopimukset eivät kata tällaisia
korjaustöitä.