HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjekuoret

background image

Kirjekuoret

Kirjekuorien rakenne

Kirjekuorien rakenne on erittäin tärkeä tekijä. Kirjekuorien taitokset
voivat vaihdella huomattavasti, ei ainoastaan eri valmistajien
tuotteiden välillä, vaan myös samassa pakkauksessa olevien
kirjekuorien välillä. Tulostuksen onnistuminen riippuu suuresti
kirjekuorien laadusta. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon kunkin
osatekijän laatu:

Paino: Kirjekuoren neliömetripainon ei pitäisi ylittää 105 g/m

2

(28 lb), jotta kuoret eivät aiheuttaisi tukoksia.

Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorten täytyy olla suoria niin,
että käpristyminen on enintään 6 mm (0,25 tuumaa), eikä
kuorissa saa olla ilmaa. (Kirjekuoriin jääneet ilmakuplat voivat
aiheuttaa ongelmia.)

Laatu: Kirjekuorissa ei saa olla ryppyjä, koloja tai muita vikoja.

Koko: Kirjekuorien täytyy olla kooltaan vähintään 90 x 160 mm
(3,5 x 6,3 tuumaa) ja enintään 178 x 254 mm (7 x 10 tuumaa).

Kirjekuoret, joissa on kaksi sivusaumaa

Tällaisissa kirjekuorissa on viistosaumojen sijasta pystysuuntaiset
saumat kummassakin päässä. Tällaiset kirjekuoret saattavat rypistyä
tavallista helpommin. Varmista, että sauma ulottuu kirjekuoren
kulmaan asti, kuten alla olevassa kuvassa.

Hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

background image

96 Liite B Paperin ominaisuudet

FI

Kirjekuoret, joissa on liimaliuskoja tai tarraläppiä

Jos kuorissa on tarraliuskoja tai useita läppiä, jotka taitetaan kiinni,
niiden liimojen täytyy kestää kirjoittimessa syntyvä kuumuus ja paine:
200° C (392° F). Ylimääräiset läpät ja liuskat voivat aiheuttaa
rypistymistä, taittumista tai tukoksia.

Kirjekuorien säilytys

Myös kirjekuorien säilytystapa vaikuttaa tulostuslaatuun. Kuoret tulee
säilyttää litteinä. Jos kuoriin jää ilmakuplia, kuoret voivat rypistyä
tulostuksen aikana.

background image

FI

Ohjeita paperin käytöstä 97