HP LaserJet 1100 Printer series - Korttikartonki ja paksu tulostusmateriaali

background image

Korttikartonki ja paksu tulostusmateriaali

Kirjoittimen syöttölokeroon voidaan ladata monenlaisia
korttikartonkeja, kuten arkistokortteja ja postikortteja. Eräät
korttikartongit toimivat paremmin kuin muut, koska ne rakenteensa
ansiosta siirtyvät helpommin laserkirjoittimen läpi.

Kirjoittimen parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi älä käytä
paksumpaa paperia kuin 157 g/m

2

(42 lb). Liian paksu paperi voi

aiheuttaa syötön ja pinoutumisen ongelmia, paperitukoksia, huonoa
väriaineen kiinnittymistä, huonoa tulostuslaatua tai liiallista
kirjoitinmekanismin kulumista.

Huomaa

Paksulle paperille tulostaminen voi olla mahdollista, jos lokeroa ei
täytetä kokonaan ja paperin sileys on 100-180 Sheffield.

Korttikartongin rakenne

Sileys: 135-157 g/m

2

:n (36-42 lb) korttikartongin sileyden tulisi

olla 100-180 Sheffield. 60-135 g/m

2

:n (16-36 lb) korttikartongin

sileyden tulisi olla 100-250 Sheffield.

Rakenne: Korttien pitäisi olla litteitä niin, että taipuminen on
enintään 5 mm (0,2 tuumaa).

Laatu: Korteissa ei saa olla ryppyjä, koloja tai muita
vahingoittumisen merkkejä.

Koot: Käytä vain seuraavia korttikartonkikokoja:

• Vähimmäiskoko: 76 x 127 mm (3 x 5 tuumaa)

• Enimmäiskoko: 312 x 470 mm (12,28 x 18,5 tuumaa)

Korttien valintaohjeita

Jos kortit käpristyvät tai tukkeutuvat, kokeile tulostamista
käyttäen suoraa paperirataa.

Sivun reunoissa pitää olla vähintään 2 millimetrin (0,08 tuuman)
tyhjä alue.

background image

98 Liite B Paperin ominaisuudet

FI

background image

FI

99

C