HP LaserJet 1100 Printer series - Tarrat

background image

Tarrat

Tarra-arkkien rakenne

Ota tarroja valitessasi huomioon kunkin osatekijän laatu:

Liima-aine: Liima-aineen täytyy pysyä muuttumattomana
kirjoittimen kuumentimen korkeimmassa lämpötilassa
200° C (392° F).

Asettelu: Käytä vain tarra-arkkeja, joissa taustapaperi ei näy
tarrojen välistä. Tarrojen täytyy olla tiiviisti toisiaan vasten. Jos
tarrojen välissä on tyhjää tilaa, tarrat voivat irrota taustasta
tulostuksen aikana ja aiheuttaa pahoja paperitukoksia.

Käpristyminen: Ennen tulostamista tarra-arkkien täytyy olla
suoria niin, että käpristyminen on missä tahansa suunnassa
enintään 13 mm (0,5 tuumaa).

Laatu: Älä käytä rypistyneitä tarroja tai tarroja, joissa on kuplia
tai muita merkkejä irtoamisesta.