HP LaserJet 1100 Printer series - Sigällys

background image

Sigällys i

Sigällys

1 Tutustuminen kirjoittimeen

Kirjoittimen ominaisuudet ja edut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Laadukas tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Rahan säästö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ammattimaiset asiakirjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Kirjoittimen osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Kirjoittimen ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kirjoittimen syöttölokerot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kirjoittimen paperinohjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kirjoittimen tulostusradat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Kirjoittimen kansi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Paperin ja muun materiaalin valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Paperin lataaminen kirjoittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Materiaalityypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Virran katkaiseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Jännitemuunnokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Kirjoittimen toimintojen (ohjaimen) ja ohjeen käyttäminen . . . . . .11

Kirjoittimen toiminnot (ohjain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kirjoittimen online-ohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Itsetestisivun tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2 Tulostusmateriaalit

Kalvojen tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kirjekuorien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tarrojen tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Kirjelomakkeiden tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Korttien tulostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

background image

ii Sigällys

FI

3 Tulostustehtävät

Tulostaminen käsinsyötöllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tulostaminen paperin molemmille puolille (käsisäätöinen

kaksipuolinen tulostus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Käsisäätöinen kaksipuolinen tulostus tulostuslokeroa

käyttäen (normaali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Käsisäätöinen kaksipuolinen tulostus (erikoistulostus)

paksulle materiaalille, kuten korttipaperille . . . . . . . . . . . .25

Vesileimojen tulostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Vesileimatoiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Useamman sivun tulostaminen yhdelle arkille

(n/arkki-tulostus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille -toiminnon

käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Kirjasten tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Tulostustyön peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Tulostuslaatuasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Tulostaminen EconoMode (väriaineen säästäminen)

-tilaa käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

4 Väriainekasetin käyttäminen

HP:n väriainekasetit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

HP:n suhtautuminen muihin kuin HP:n

väriainekasetteihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Väriainekasettien säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Väriainekasetin käyttöikä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Väriainekasettien kierrätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Väriaineen säästäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Väriaineen tasaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Väriainekasetin vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

background image

FI

Sigällys iii

5 Kirjoittimen vianmääritys

Ratkaisun löytäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Sivu ei tulostunut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sivut tulostuvat, mutta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Kirjoittimen valokuviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Virhesanomat näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Paperinkäsittelyongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Sivu on tulostettuna erilainen kuin näytössä. . . . . . . . . . . . . .46

Tulostuslaadun parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Näytteitä tulostusvirheistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Tulostusvirheiden korjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Kirjoittimen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Väriainekasetin alueen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Kirjoittimen paperiradan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Kirjoittimen paperitukosten selvittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Juuttuneen sivun poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Paperitukos: repeytyneiden paperinpalojen

poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Syöttötelan vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Syöttötelan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Kirjoittimen asettaminen alkutilaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

6 Huolto ja tuki

Palvelujen saanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Laitteistohuollon saanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Kirjoittimen pakkausohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Huoltolomake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
HP:n tuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Asiakastuki ja tuotteiden korjauspalvelut

(Yhdysvalloissa ja Kanadassa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Euroopan asiakastukikeskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Online-palvelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Apuohjelmien ja sähköisten tietojen saanti . . . . . . . . . . . . . . .74
HP:n lisävarusteiden ja tarvikkeiden suoratilaus. . . . . . . . . . .75
HP Support Assistant -CD-levy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP:n huoltopalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP SupportPack -tukipaketti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Myynti- ja huoltokonttorit eri puolilla maailmaa . . . . . . . . . . . . . . .77

background image

iv Sigällys

FI

Liite A Kirjoittimen tekniset tiedot

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
FCC:n säännösten noudattaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Tuotteen ympäristöystävällisyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Käyttöturvallisuustiedote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Tietoja säädöksistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Ilmoitus vaatimusten noudattamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Laserturvallisuusilmoitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Korean EMI-ilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Laserturvallisuuden ilmoitus Suomea varten . . . . . . . . . . . . .90

Liite B Paperin ominaisuudet

Kirjoittimen paperin ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Tuetut paperikoot (kirjoitin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Ohjeita paperin käytöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Tarrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Kalvot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Kirjekuoret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Korttikartonki ja paksu tulostusmateriaali . . . . . . . . . . . . . . . .97

Liite C Muisti (DIMM-moduulit)

DIMM-moduulien asentaminen (muisti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
DIMM-moduulien asennuksen testaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
DIMM-moduulien poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Liite D Takuu ja käyttöoikeussopimus

Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus . . . . . . . . .106
Hewlett-Packardin rajoitettu takuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Tuotteen palauttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Väriainekasetin käyttöiän rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Liite E Lisävarusteet ja tilaustiedot

Hakemisto

background image

FI

1

1