HP LaserJet 1100 Printer series - Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus

background image

Hewlett-Packardin ohjelmiston
käyttöoikeussopimus

HUOMIO: TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ALLA
OLEVAT HP:N OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHDOT.
OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN MERKITSEE NÄIDEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ.

HP:N OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHDOT

Seuraavat käyttöoikeussopimusehdot koskevat oheisen Ohjelmiston
käyttöä, ellei Sinulla ole HP:n kanssa erillistä allekirjoitettua kirjallista
sopimusta.

Käyttöoikeussopimuksen myöntäminen. HP myöntää Sinulle
oikeuden käyttää yhtä kopiota Ohjelmistosta. ”Käyttää” tarkoittaa
Ohjelmiston tallentamista, lataamista, asentamista, suorittamista tai
näyttämistä. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa Ohjelmistoa tai poistaa
mitään Ohjelmiston lisensointi- tai hallintatoimintoja. Jos Ohjelmistolle
on myönnetty käyttöoikeus ”samanaikaiseen käyttöön”, Ohjelmiston
käyttäjien määrä ei saa ylittää sallittua enimmäismäärää.

Omistusoikeus. Ohjelmiston ja sen tekijänoikeudet omistaa HP tai
sen ulkopuoliset toimittajat. Käyttöoikeutesi ei merkitse Ohjelmiston
omistusoikeutta eikä Ohjelmiston minkään oikeuksien myymistä.
HP:n ulkopuoliset toimittajat voivat suojella oikeuksiaan, jos tämän
käyttöoikeussopimuksen ehtoja rikotaan.

Kopiot ja muunnelmat. Saat tehdä kopioita tai muunnelmia
Ohjelmistosta arkistointitarkoituksiin tai jos kopiointi tai muuntaminen
on välttämätön osa Ohjelmiston sallittua käyttöä. Sinun on kopioitava
kaikki alkuperäisen Ohjelmiston tekijänoikeusilmoitukset kaikkiin
kopioihin tai muunnelmiin. Et saa kopioida Ohjelmistoa julkiseen
verkkoon.

Ei purkamista tai kääntämistä. Sinulla ei ole oikeutta purkaa eikä
kääntää Ohjelmistoa lähdekoodiksi, ellet ole ennalta saanut siihen
HP:n kirjallista lupaa. Eräillä hallintoalueilla HP:n lupaa ei välttämättä
tarvita Ohjelmiston purkamiseen tai lähdekoodiksi kääntämiseen.
Sinun on pyynnöstä toimitettava HP:lle kohtuullisen tarkat tiedot
purkamisesta tai lähdekoodiksi kääntämisestä. Et saa purkaa
Ohjelmiston salakirjoitusta, ellei tämä ole välttämätön osa
Ohjelmiston käyttöä.

background image

FI

Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus 107

Siirto. Käyttöoikeutesi lakkaa automaattisesti Ohjelmiston siirron
yhteydessä. Siirrossa Sinun on toimitettava Ohjelmisto, mukaan
lukien kaikki kopiot ja siihen liittyvä ohjemateriaali, siirronsaajalle.
Siirronsaajan on hyväksyttävä nämä käyttöoikeussopimusehdot
siirron ehtoina.

Lakkautus. HP voi ilmoituksella lakkauttaa käyttöoikeutesi, jos et
noudata näitä käyttöoikeussopimusehtoja. Lakkautuksen jälkeen
Sinun on heti tuhottava Ohjelmisto sekä kaikki sen kopiot,
muunnelmat ja sulautetut osat missä tahansa muodossa.

Vientivaatimukset. Et saa viedä maasta tai viedä maasta toiseen
Ohjelmistoa tai sen kopioita tai muunnelmia minkään voimassa
olevien lakien tai säädösten vastaisesti.

Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet. Ohjelmisto ja sen
ohjemateriaalit on kehitetty täysin yksityisin varoin. Ne toimitetaan
lisensoituna kaupallisena tietokoneohjelmistona (”commercial
computer software”) seuraavien säädösten mukaisesti: DFARS
252.227-7013 (lokak. 1988), DFARS 252.211-7015 (toukok. 1991),
DFARS 252.227-7014 (kesäk. 1995), tai kaupallisena tuotteena
(”commercial item”) seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 2.101(a)
(heinäk. 1987), tai rajoitettuna tietokoneohjelmistona (”Restricted
computer software”) seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 52.227-
19 (kesäk. 1987) (tai muut vastaavat virastojen määräykset tai
sopimuspykälät), mikä tahansa tuleekin kysymykseen. Sinulla on vain
ne oikeudet Ohjelmistoon ja sen ohjemateriaaliin, jotka annetaan
sovellettavissa DFAR- tai FAR-pykälissä tai HP:n normaalissa
tuotteen ohjelmistosopimuksessa.

background image

108 Liite D Takuu ja käyttöoikeussopimus

FI