HP LaserJet 1100 Printer series - Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

background image

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

1.

HP takaa Sinulle, loppukäyttäjäasiakkaalle, että HP:n laitteissa, lisävarusteissa ja
tarvikkeissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä yllä mainittuna aikana
ostopäivästä lukien. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista vioista takuuaikana,
HP valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliseksi osoittautuvat tuotteet.
Vaihtotuotteet voivat olla joko uusia tai uudenveroisia.

2

HP takaa Sinulle, että HP:n ohjelmistot eivät jätä suorittamatta
ohjelmointikäskyjään yllä mainittuna aikana materiaali- tai valmistusvirheiden
takia, jos ohjelmistoja asennetaan ja käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen
tällaisista vioista takuuaikana, HP vaihtaa ohjelman, joka ei suorita
ohjelmointikäskyjä tällaisten vikojen takia.

3

HP ei takaa, että HP:n tuotteiden toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Jos
HP ei pysty kohtuullisen ajan kuluessa korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta takuun
mukaiseen kuntoon, Sinulla on oikeus palauttaa tuote ja saada ostohinta takaisin.

4

HP:n tuotteissa voi olla kunnostettuja osia, joiden suorituskyky vastaa uusia osia,
tai niitä on voitu käyttää satunnaisesti.

5

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat (a) sopimattomasta tai riittämättömästä
huollosta tai kalibroinnista, (b) ohjelmistoista, liitännöistä, osista tai tarvikkeista,
jotka eivät ole HP:n toimittamia, (c) tuotteen väärinkäytöstä tai laittomista
muunnoksista, (d) tuotteen käytöstä julkaistujen ympäristövaatimusten
vastaisesti, tai (d) käyttöpaikan sopimattomasta valmistelusta tai ylläpidosta.

6

HP EI MYÖNNÄ MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA EIKÄ SUULLISIA TAKUITA.
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA OLETETUT TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON RAJOITETTU YLLÄ
MAINITTUUN TAKUUAIKAAN. Eräät valtiot, osavaltiot ja provinssit eivät salli
oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus ei ehkä koske
Sinua. Tämä takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Sinulla saattaa olla
muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtioittain, osavaltioittain tai provinsseittain.

TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA:

Yksi vuosi ostopäivästä

background image

FI

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu 109

7

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA TÄMÄN
TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT
ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET. YLLÄ
MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE
VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA DATAN MENETYKSESTÄ TAI
VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA
VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI
MUUHUN SEIKKAAN. Eräät valtiot, osavaltiot ja provinssit eivät salli satunnaisten
tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai
poissulkeminen ei ehkä koske Sinua.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN
TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT AUSTRALIAN JA UUDEN-SEELANNIN
VÄHITTÄISKAUPASSA SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA PAKOLLISIA
LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIÄ
VÄHITTÄISASIAKKAILLE.

background image

110 Liite D Takuu ja käyttöoikeussopimus

FI