HP LaserJet 1100 Printer series - Väriainekasetin käyttöiän rajoitettu takuu

background image

Väriainekasetin käyttöiän rajoitettu takuu

Huomaa

Seuraava takuu koskee tämän kirjoittimen mukana toimitettua
väriainekasettia.

HP:n väriainekasetit taataan virheettömiksi materiaalin ja
valmistuksen osalta, kunnes HP:n väriaine on lopussa. Takuu kattaa
ainoastaan Hewlett-Packardin uuden väriainekasetin valmistusvirheet
ja toiminnan.

Kuinka kauan takuu on voimassa?

Takuu on voimassa, kunnes HP:n väriaine on lopussa, jolloin
takuu päättyy.

Mistä tiedän, milloin HP:n väriaine loppuu?

HP:n väriaine on lopussa, kun tuloste näyttää vaalealta tai osittain
haalistuneelta.

Mitä HP tekee?

Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet
tai palauttaa niiden ostohinnan. Jos mahdollista, liitä mukaan
tulostenäytteitä, joista käy ilmi viallisen kasetin tulostusjälki.

Mitä tämä takuu ei kata?

Takuu ei kata kasetteja, jotka on täytetty uudelleen tai tyhjennetty,
joita on kolhittu tai käytetty väärin, tai joita on jollain tavalla muutettu.

Kuinka palautan viallisen kasetin?

Jos kasetti osoittautuu vialliseksi, täytä huoltolomake ja liitä mukaan
tulostenäyte, josta vika käy ilmi. Palauta lomake ja kasetti
ostopaikkaan, jossa kasetti vaihdetaan uuteen.

Kuinka valtion, osavaltion tai provinssin lait vaikuttavat tähän?

Tämä rajoitettu takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja
ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri valtioissa,
osavaltioissa ja provinsseissa. Tämä rajoitettu takuu on ainoa HP:n
väriainekasetin takuu, ja se korvaa kaikki muut tähän tuotteeseen
liittyvät takuut.

background image

112 Liite D Takuu ja käyttöoikeussopimus

FI

HEWLETT-PACKARD COMPANY EI OLE MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTUUSSA SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ,
RANKAISEVISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGOISTA TAI
MENETETYSTÄ LIIKEVOITOSTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN
TAKUUN RIKKOMISESTA TAI MUISTA SYISTÄ.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN
TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT AUSTRALIAN JA UUDEN-
SEELANNIN VÄHITTÄISKAUPASSA SULJE POIS, RAJOITA TAI
MUUTA PAKOLLISIA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT
TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE.

background image

FI

113

E