HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjelomakkeiden tulostaminen

background image

Kirjelomakkeiden tulostaminen

1

Lataa kirjelomake yläreuna alaspäin ja tulostettava puoli
kirjoittimen etuosaa kohti. Säädä paperinohjaimet arkin leveyden
mukaisesti.

2

Tulosta.

Jos haluat tulostaa saatesivun kirjelomakkeelle ja sen jälkeen
monisivuisen asiakirjan, lataa kirjelomake yhden arkin syöttölokeroon
ja lataa tavallista paperia monen arkin syöttölokeroon. Kirjoitin ottaa
oletuksena ensimmäisen arkin yhden arkin syöttölokerosta.

Saatetta seuraa asiakirja. Käytä
molempia syöttölokeroita.

background image

20 Luku 2 Tulostusmateriaalit

FI