HP LaserJet 1100 Printer series - Tulostustehtävät

background image

Tulostustehtävät

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

Tulostaminen käsinsyötöllä

Tulostaminen paperin molemmille puolille (käsisäätöinen
kaksipuolinen tulostus)

Vesileimojen tulostaminen

Useamman sivun tulostaminen yhdelle arkille (n/arkki-
tulostus)

Kirjasten tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostuslaatuasetusten muuttaminen

Tulostaminen EconoMode (väriaineen säästäminen) -tilaa
käyttäen

background image

22 Luku 3 Tulostustehtävät

FI