HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjasten tulostaminen

background image

Kirjasten tulostaminen

Voit tulostaa kirjasia A4-, letter-, legal- ja
executive-kokoisille papereille.

1

Lataa paperi ja siirrä paper-
insyöttövipu ylä-asentoon.

2

Avaa ohjelmistosovelluksestasi
kirjoittimen toiminnot. Katso kohtaa
”Kirjoittimen toiminnot (ohjain)”.
Napsauta Viimeistely-välilehdessä
Kirjasen tulostus ja napsauta OK.
Tulosta asiakirja.

3

Kun ensimmäinen puoli on
tulostunut, poista jäljellä olevat
paperit

syöttölokerosta ja aseta ne

sivuun, kunnes olet saanut kirjasen
tulostetuksi.

4

Kokoa tulostetut sivut sivusta yksi
lähtien, käännä pino myötäpäivään
ja suorista se.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

1

2

3

4

background image

FI

Kirjasten tulostaminen 29

5

Lataa pino takaisin paperin
syöttölokeroon. Tulostetun tekstin
tulisi olla sivuttain ja kirjoittimen
takaosaa kohti. Napsauta OK
(ruudussa). Kirjoitin suorittaa
tulostuksen loppuun.

6

Taita ja nido sivut.

5

6

background image

30 Luku 3 Tulostustehtävät

FI