HP LaserJet 1100 Printer series - Käsisäätöinen kaksipuolinen tulostus tulostusloker

background image

Käsisäätöinen
kaksipuolinen tulostus
tulostuslokeroa käyttäen
(normaali)

1

Aseta paperin tulostusvipu
yläasentoon.

2

Avaa kirjoittimen toiminnot. Katso
kohtaa ”Kirjoittimen toiminnot
(ohjain)”. Napsauta Viimeistely-
välilehdessä Kaksipuolinen käsin
(vakio)
ja OK. Tulosta asiakirja.

3

Kun olet tulostanut yhden puolen,
poista jäljellä olevat paperit

paperin

syöttölokerosta ja aseta ne sivuun,
kunnes olet saanut käsisäätöisen
kaksipuolisen tulostuksen
suoritetuksi.

4

Kokoa tulostetut sivut sivusta 1
lähtien, käännä pino myötäpäivään
ja suorista se ennen kuin lataat sen
takaisin paperin syöttölokeroon.
Kun pino on ladattu uudelleen, sivun
1 tulisi olla yläreuna alaspäin ja
lähinnä kirjoittimen takaosaa.
(Tulostetun puolen pitäisi olla
kirjoittimen takaosaa kohti.)

Napsauta OK (näytössä) ja odota,
että sivut tulostuvat.

1

2

3

4

background image

Tulostaminen paperin molemmille puolille

(käsisäätöinen kaksipuolinen tulostus)

25

FI