HP LaserJet 1100 Printer series - Tulostustyön peruuttaminen

background image

Tulostustyön peruuttaminen

Voit peruuttaa tulostustyön ohjelmistosovelluksesta tai
tulostusjonosta:

Poista jäljellä olevat paperit kirjoittimesta: Tämä pysäyttää
kirjoittimen heti. Käytä jompaakumpaa seuraavista menetelmistä,
kun kirjoitin on pysähtynyt.

Ohjelmistosovellus: Valintaikkuna tulee yleensä hetkeksi esiin,
jotta voit peruuttaa tulostustyön.

Tulostusjono: Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa
(tietokoneen muistissa) tai taustatulostuksessa, poista se.
Siirry Kirjoitin-näyttöön joko Windowsin

Ohjauspaneelin

kautta (Windows 3.1x) tai valitsemalla

Käynnistä, Asetukset,

Kirjoittimet Windows 9x- ja NT 4.0 -käyttöjärjestelmissä.
Avaa ikkuna kaksoisnapsauttamalla HP LaserJet 1100 -
kuvaketta, valitse tulostustyö ja paina Poista.

Jos ohjauspaneelin tilavalot vilkkuvat vielä työn peruuttamisen
jälkeen, tieto-kone lähettää yhä työtä kirjoittimeen. Poista työ
tulostusjonosta tai odota, kunnes tietokone on lopettanut tietojen
lähettämisen. Kirjoitin palaa Valmis-tilaan.

background image

FI

Tulostuslaatuasetusten muuttaminen 31