HP LaserJet 1100 Printer series - Itsetestisivun tulostaminen

background image

Itsetestisivun tulostaminen

Itsetestisivu antaa muiden tietojen ohella kaikki kirjoittimen
asetustiedot, skannerin liitännän varmistuksen, näytteen
tulostuslaadusta ja tietoja tulostetuista sekä skannatuista ja
kopioiduista sivumääristä. Itsetestisivun avulla voit myös varmistaa,
että kirjoitin tulostaa oikein.

Tulosta itsetestisivu painamalla kirjoittimen ohjauspaneelissa olevaa
Jatka-painiketta kerran, kun kirjoitin on Valmis-tilassa. Jos kirjoitin on
Virransäästö-tilassa, herätä se painamalla Jatka-painiketta kerran ja
paina sitten Jatka-painiketta toisen kerran.

background image

14 Luku 1 Tutustuminen kirjoittimeen

FI

background image

FI

15

2