HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjoittimen ohjauspaneeli

background image

Kirjoittimen ohjauspaneeli

Kirjoittimen ohjauspaneeli koostuu kahdesta valosta ja yhdestä
valaistusta painikkeesta. Nämä valot muodostavat kuvioita, jotka
ilmoittavat kirjoittimesi tilan.

Jatka-painike ja -valo: Paina ja vapauta tulostaaksesi
itsetestisivun tai kun kirjoitin on käsinsyöttötilassa, tai pidä
painettuna 5 sekuntia asettaaksesi kirjoittimen alkutilaan.

Valmis-valo: Ilmoittaa, että kirjoitin on valmis tulostamaan.

Huomio-valo: Ilmoittaa kirjoittimen alustuksesta, alkutilasta
ja virheistä.

Huomaa

Katso kohdasta ”Kirjoittimen valokuviot” kaikkien valokuvioiden
toimintakuvaukset.

Valvonta

-valo

Jatka

-painike

ja -valo

Valmis

-valo

background image

FI

Kirjoittimen osat 5