HP LaserJet 1100 Printer series - Paperin lataaminen kirjoittimeen

background image

Paperin lataaminen kirjoittimeen

Paperi tulee aina ladata yläreuna alaspäin ja tulostettava puoli
eteenpäin. Säädä aina paperinohjaimet estääksesi tukokset ja
paperin siirtymisen vinoon.

VAROITUS

Älä yritä tulostaa rypistyneelle, taittuneelle tai vioittuneelle paperille,
sillä tästä voi aiheutua paperitukos. Katso kohtaa ”Kirjoittimen paperin
ominaisuudet”.

Huomaa

Poista aina kaikki paperit syöttölokerosta ja suorista pino, kun
lisäät uutta paperia.
Tämä auttaa estämään usean paperin
samanaikaisen siirtymisen kirjoittimeen ja vähentää paperitukoksia.
Katso tarraa, jonka kiinnitit kirjoittimeen laitteistoa asentaessasi.