HP LaserJet 1100 Printer series - Virran katkaiseminen

background image

Virran katkaiseminen

100-127 V:n virtaa käyttävien kirjoittimien virta katkaistaan
irrottamalla pistoke pistorasiasta. 220-240 V:n virtaa käyttävien
kirjoittimien virta katkaistaan virtakytkimellä (virtajohdon vasemmalla
puolella) tai irrottamalla pistoke pistorasiasta.

Huomaa

Turvallisuussyistä sinun on parasta irrottaa kirjoitin pistorasiasta, jos
joudut jostakin syystä käsittelemään kirjoittimen sisäosia.