HP LaserJet 1100 Printer series - HP:n suhtautuminen muihin kuin HP:n väriainekasett

background image

HP:n suhtautuminen muihin kuin HP:n
väriainekasetteihin

Hewlett-Packard Company ei voi suositella muiden kuin HP:n
väriainekasettien käyttämistä. Tämä koskee uusia, täytettyjä ja
uudelleenvalmistettuja kasetteja. Koska muut kuin HP:n kasetit eivät
ole HP-tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun eikä valvoa
niiden laatua.

Huomaa

Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet ohjelmistoista,
liitännöistä, osista tai tarvikkeista, jotka eivät ole HP:n toimittamia.