HP LaserJet 1100 Printer series - Väriaineen säästäminen

background image

Väriaineen säästäminen

Säästä väriainetta valitsemalla kirjoittimen asetuksista EconoMode-
vaihtoehto. EconoMode-tilassa (väriaineen säästö) kirjoitin tulostaa
käyttäen tavallista vähemmän väriainetta. Tämän vaihtoehdon
valitseminen pidentää väriainekasetin käyttöikää ja pienentää sivun
tulostuskustannuksia, mutta heikentää tulostuslaatua. Katso kohtaa
”Tulostaminen EconoMode (väriaineen säästäminen) -tilaa käyttäen”.

background image

36 Luku 4 Väriainekasetin käyttäminen

FI