HP LaserJet 1100 Printer series - Väriainekasetin vaihtaminen

background image

Väriainekasetin vaihtaminen

Vaihda väriainekasetti seuraavien
ohjeiden mukaisesti:

Huomaa

Jos skanneri on kiinnitetty, sinun pitää
ehkä siirtää kirjoitin työpöydän reunalle
ennen kuin avaat sen kannen, jotta kansi
aukeaa kokonaan.

1

Avaa kirjoittimen kansi ja irrota
väriainekasetti kirjoittimesta. Katso
kierrätystietoja kohdasta
”Väriainekasettien kierrätys”.

2

Ota uusi väriainekasetti
pakkauksesta ja ravista sitä
varovasti puolelta toiselle, jotta
väriaine tasoittuu kasetin sisällä.

VAROITUS

Älä altista väriainekasettia valolle
muutamaa minuuttia pitemmäksi ajaksi,
ettei se vahingoitu. Peitä se paperiarkilla.

3

Taivuta kasetin oikeassa sivussa
olevaa liuskaa niin, että se irtoaa.

VAROITUS

Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi
se pois kuivalla kankaalla ja pese vaate
kylmässä vedessä.

Kuuma vesi kiinnittää

värin kankaaseen.

4

Vedä liuskasta, kunnes koko teippi
on irronnut kasetista.

5

Aseta kasetti kirjoittimeen.
Varmista, että kasetti on tukevasti
paikallaan, ja sulje kirjoittimen kansi.

1

2

3

4

5

background image

38 Luku 4 Väriainekasetin käyttäminen

FI

background image

FI

39

5