HP LaserJet 1100 Printer series Help

background image

L a s e r J e t

1 1 0 0

H P

Gebruikers-
handleiding

background image
background image

HP LaserJet 1100 Printer

Gebruikershandleiding

_______

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 V.S.

© Copyright Hewlett-
Packard Company 1998

Alle rechten
voorbehouden.
Verveelvuldiging,
bewerking en vertaling
zonder voorafgaande
toestemming zijn
verboden, behalve voor
zover toegestaan
volgens de auteurswet.

Publicatienummer
C4224-90931

Eerste druk,
oktober 1998

Garantie

De informatie in dit
document kan zonder
kennisgeving worden
veranderd.

Hewlett-Packard biedt
geen enkele garantie
met betrekking tot deze
informatie. HEWLETT-
PACKARD BIEDT MET
NAME GEEN IMPLI-
CIETE GARANTIES
VOOR VERKOOP-
BAARHEID EN DE
GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor
directe, indirecte, of
bijkomende schade of
enige andere schade, die
het gevolg zou zijn van
het verstrekken of het
gebruiken van deze
informatie of daarmee
verband zou houden.

Handelsmerken

Adobe is een
handelsmerk van Adobe
Systems Incorporated.

CompuServe is een in de
V.S. geregistreerd
handelsmerk van
CompuServe, Inc.

Windows en Windows NT

zijn in de V.S. geregis-
treerde handelsmerken
van Microsoft
Corporation.

E

NERGY

S

TAR

is een in

de V.S. geregistreerd
servicemerk van de U.S.
EPA (Environmental
Protection Agency).

background image

DU