HP LaserJet 1100 Printer series - Annuleren van de afdruktaak

background image

Annuleren van de afdruktaak

Een afdruktaak kan vanuit een softwaretoepassing of vanuit een
afdrukwachtrij worden geannuleerd:

Haal het overgebleven papier uit de printer: Dit stopt de printer
onmiddellijk. Gebruik één van de volgende twee opties nadat de
printer is gestopt.

Softwaretoepassing: Er verschijnt kort een dialoogvenster op
uw scherm dat u de optie geeft om de afdruktaak te annuleren.

Afdrukwachtrij: Indien een afdruktaak in een wachtrij staat
om afgedrukt te worden (computergeheugen) of in een afdruk-
spooler, annuleert u daar de taak. Ga naar uw Printer scherm óf
via het Configuratiescherm van Windows (Windows 3.1x) óf via
Start, Instellingen, Printers in Windows 9x en NT 4.0. Dubbelklik
op het HP LaserJet 1100 pictogram om het venster te openen,
selecteer uw afdruktaak, en druk vervolgens op Verwijderen.

Indien de lichtjes op het bedieningspaneel voortdurend blijven
knipperen nadat een afdruktaak is geannuleerd, is de computer nog
steeds bezig met het sturen van de taak naar de printer. Verwijder óf
de taak uit de afdrukwachtrij óf wacht tot de computer klaar is met het
sturen van data. De printer gaat terug naar de stand Klaar.

background image

DU

Veranderen van afdrukkwaliteitsinstellingen 33