HP LaserJet 1100 Printer series - Papieruitvoerbanen

background image

Papieruitvoerbanen

Papieruitvoerbak

De papieruitvoerbak bevindt zich aan de voorkant van de printer.
Afgedrukt papier wordt hier in de juiste volgorde verzameld, wanneer
de papieruitvoer-hendel omhoog staat. Gebruik de uitvoerbak
wanneer er grote, geordende documenten worden afgedrukt of
wanneer u documenten kopieert, zodat het oorspronkelijke document
apart van de kopieën wordt gehouden.

Vlakke papieruitvoerbaan

De vlakke papieruitvoerbaan komt van pas bij het afdrukken van
enveloppen, transparanten, zware afdrukmaterialen en alles dat de
neiging heeft tijdens het afdrukken te krullen. Afgedrukt papier stapelt
zich in omgekeerde volgorde op als de papieruitvoerhendel naar
beneden staat.

background image

DU

Onderdelen van de printer 7