HP LaserJet 1100 Printer series - Afgedrukte pagina is verschillend dan op hetscher

background image

Afgedrukte pagina is verschillend dan op
het scherm.

Problemen met de afgedrukte pagina

Probleem

Oplossing

Afdruktaak drukt
buitengewoon
langzaam af

De maximale printersnelheid is 8 pagina's per minuut en
kan niet overschreden worden. Deze snelheid is gemeten
met gebruikmaking van papier van het "Letter"-formaat.
"Letter" is een standaard papierformaat in de V.S. die
kleiner is dan het Europese A4. Uw afdruktaak kan zeer
complex zijn. Probeer het volgende:

Verminder de gecompliceerdheid van uw document
(verminder het aantal illustraties, enz.).

Verander de instellingen in printereigenschappen
naar "sneller afdrukken". Zie "Printereigenschappen
(driver)".

Voeg printergeheugen toe. Zie "DIMM's installeren
(geheugen)".

Verminkte,
onjuiste of
onvolledige
tekst

De parallelle kabel kan los of defect zijn. Probeer het
volgende:

Ontkoppel de parallelle kabel en sluit hem weer aan.

Probeer een afdruktaak af te drukken waarvan u weet
dat hij werkt.

Sluit indien mogelijk vervolgens de kabel en de printer
op een andere computer aan en probeer een
afdruktaak af te drukken waarvan u weet dat die
taak werkt.

Probeer een nieuwe parallelle kabel die met
IEEE-1284 overeenkomt. Zie "Accessoires en
bestelinformatie".

De verkeerde printerdriver kan gekozen zijn terwijl
de software werd geïnstalleerd. Controleer of de
HP LaserJet 1100 in printereigenschappen is
geselecteerd.

De softwaretoepassing kan verkeerd werken. Probeer
vanuit een andere softwaretoepassing af te drukken.

background image

50 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU

Illustratie of tekst
is afwezig

Het bestand kan lege pagina's hebben. Probeer het
volgende:

Controleer het bestand om ervoor te zorgen dat uw
bestand geen lege pagina's heeft.

De illustratie-instellingen in printereigenschappen
kunnen niet juist zijn voor het soort taak die u wilt
afdrukken:

Probeer in printereigenschappen een andere
illustratie-instelling. Zie voor het verkrijgen van
toegang tot printereigenschappen
"Printereigenschappen (driver)".

De printerdriver kan eventueel niet werken voor het soort
taak die u wilt afdrukken.

Probeer een andere printerdriver (software) zoals de
driver voor de HP LaserJet III. Opmerking: Het
gebruik van een andere driver verwijdert toegang tot
sommige functies van het apparaat.

Paginaformaat is
veranderd

Indien het document werd gemaakt terwijl er een oudere
of andere printerdriver (printersoftware) of
printereigenschapsinstellingen in de software zijn, kan het
paginaformaat veranderen wanneer er wordt geprobeerd
met uw nieuwe printerdriver of instellingen af te drukken.
Probeer het volgende om dit probleem te elimineren:

Maak documenten en druk ze af met dezelfde
printerdriver (printersoftware) en dezelfde
printereigenschapsinstellingen ongeacht de
HP LaserJet Printer waarnaar u aan het afdrukken
bent.

Verander uw printereigenschapsinstellingen. Probeer
om de resolutie, het papierformaat, de lettertype-
instellingen en andere instellingen te veranderen. Zie
"Printereigenschappen (driver)".

Problemen met de afgedrukte pagina (wordt vervolgd)

Probleem

Oplossing

background image

DU

De oplossing vinden 51

Illustratiekwaliteit De illustratie-instellingen zijn wellicht niet geschikt voor

uw afdruktaak.

Controleer de illustratie-instellingen in
printereigenschappen en stel ze waar nodig bij, zoals
de resolutie. Zie "Printereigenschappen (driver)".

Probeer een andere printerdriver (software) zoals de
driver voor de HP LaserJet III. Opmerking: Het
gebruik van een andere driver verwijdert toegang
tot sommige functies van het apparaat.

Problemen met de afgedrukte pagina (wordt vervolgd)

Probleem

Oplossing

background image

52 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU