HP LaserJet 1100 Printer series - Foutberichten op het scherm

background image

Foutberichten op het scherm

Foutbericht op scherm

Foutbericht

Oplossing

Printer reageert
niet/schrijffout
naar LPT1

Controleer het volgende:

Klaar-lichtje is aan.

Voedingskabel en parallelle kabel zijn juist
aangesloten.

Probeer het volgende:

Ontkoppel de verbinding en sluit de kabel en de
parallelle kabel aan beide uiteinden opnieuw aan.

Gebruik een andere parallelle kabel die aan
IEEE-1284 voldoet.

Kan geen toegang
tot poort verkrijgen
(in gebruik door
een andere
toepassing)

Er is een apparaatconflict. Dit kan gebeuren als door
een andere op uw computer aangesloten printer
statussoftware gedraaid wordt. De statussoftware legt
beslag op de parallelle poort van de computer en
belemmert de toegang van de HP LaserJet 1100
tot de poort.

Probeer het volgende:

Schakel alle statusvensters voor andere printers uit.

Zorg dat de poortinstellingen van de printer juist zijn
ingesteld. Ga naar Printereigenschappen; zie
"Printereigenschappen (driver)". Toegang tot de
poortinstellingen kan worden verkregen op de
Details tab in het scherm Printereigenschappen.

background image

DU

De oplossing vinden 47

Ongeldige
bewerking/
algemene
beschermingsfout/
Spool 32 fout

Deze fout toont aan dat er in Windows met uw
computer-systeembronnen een probleem plaats vond
(geheugen of harde schijf).
Start uw computer opnieuw om deze fout op te lossen.

Gebruik alle of een paar van de hieronderstaande
aanbevelingen om te helpen deze fout in de toekomst te
voorkomen:

Voer minder toepassingen terzelfder tijd uit.
Sluit de toepassingen die u op dit moment niet
gebruikt i.p.v. ze te minimaliseren. Programma's
zoals schermbeveiligingen, virussoftware,
statussoftware, fax/beantwoordingssoftware, en
menuprogramma's gebruiken hulpbronnen die
u nodig zou kunnen hebben om af te drukken.

Voer tijdens het afdrukken geen geheugen-
intensieve taken uit, zoals het sturen van een
fax of het draaien van een videoclip.

Annuleer alle tijdelijke ("file_name.tmp") bestanden
in de tijdelijke subdirectory's, bij voorbeeld de
subdirectory C:\Windows\Temp.

Druk met 300 dpi (stippen per inch) af, in plaats
van met 600 dpi.

Gebruik een alternatieve printerdriver (afdruk-
software), zoals software voor de HP LaserJet III.
Opmerking: Het gebruiken van een
verschillende driver verwijdert toegang tot
sommige productfuncties.

Foutbericht op scherm (wordt vervolgd)

Foutbericht

Oplossing

background image

48 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU