HP LaserJet 1100 Printer series - Papierverwerkingsproblemen

background image

Papierverwerkingsproblemen

Papierverwerkingsproblemen

Probleem

Oplossing

Papierstoring

Zorg dat u afdrukt op papier dat aan de
specificaties voldoet. Zie "Papierspecificaties
voor de printer".

Verifieer dat u op papier afdrukt dat niet
gekreukeld, geplooid of beschadigd is.

Zie "Papierstoringen in de printer oplossen".

Afdruk is scheef
(bochtig)

Stel de papiergeleiders bij op de papierbreedte
waarop wordt afgedrukt en probeer opnieuw af
te drukken. Zie "Papiergeleiders" of "Papier in
de printer laden".

Zie "Scheef afgedrukte pagina".

Meer dan één vel
papier gaat terzelfder
tijd door de printer

De papierinvoerbak kan teveel papier bevatten.
Zie "Papier in de printer laden". Verifieer dat
het papier niet gekreukeld, geplooid, of
beschadigd is.

De printer kan
geen papier uit de
papierinvoerbak
opnemen

Zorg dat de printer niet in handinvoermodus
staat. Zie "Printer lichtjespatronen".

De papiergrijprol kan vuil of beschadigd zijn. Zie
"Schoonmaken van de papiergrijprol" of
"Vervangen van de papiergrijprol".

Het papier krult in
de printer

Zet de papieruitvoerhendel in de stand omlaag
om via de vlakke papieruitvoerbaan af te
drukken. Zie "Papieruitvoerbanen" of
"Afdrukmateriaal".

Zie "Omkrullen of golven".

De printer voert het
afgedrukte papier niet
via de juiste baan uit.

Stel de papieruitvoerhendel in op de gewenste
papieruitvoerbaan. Zie "Papieruitvoerbanen".

background image

DU

De oplossing vinden 49