HP LaserJet 1100 Printer series - Printer lichtjespatronen

background image

Printer lichtjespatronen

Statusberichten door de lichtjes op het bedieningspaneel

Lichtjesstatus

Toestand van
de printer

Actie

Energiebesparing-Modus

(of de printer is uit)

De printer gebruikt
Energiebesparing-Modus
om energie te besparen.

Door op de knop Start op het bedienings-
paneel van de kopieereenheid te drukken of
door op af te drukken komt de printer uit de
Energiebesparing-Modus. Controleer de
voedingskabel indien de bovenstaande
acties geen respons opwekken (en de
voedingsschakelaar van uw printer indien
hij 220-240 V heeft).

Klaar

De printer is klaar om
af te drukken.

Er is geen verdere actie nodig. Indien u echter
op de knop Start op het bedieningspaneel van
de printer drukt en deze weer los laat, wordt er
een zelftest-pagina afgedrukt.

Verwerken

De printer ontvangt of
verwerkt data.

Wachten op een afdruktaak.

Data in buffer

Het printergeheugen
bevat data die niet zijn
afgedrukt.

Druk op de knop Start op het bedienings-
paneel van de printer en laat deze weer
los om de overgebleven data af te drukken.

Symbool voor "lichtjes uit"

Symbool voor "lichtjes knipperend"

Symbool voor "lichtjes aan"

Verklaring van de lichtjes

background image

44 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU

Handinvoer

De printer staat in
handinvoermodus.

Controleer of u het juiste papier hebt geladen,
druk vervolgens de knop Start op het
bedieningspaneel van de printer in en laat
hem weer los om af te drukken. Handinvoer
wordt door de software bestuurd. Indien u niet
in de handinvoermodus wilt zijn, verander dan
de instellingen van uw printereigenschappen.
Zie "Printereigenschappen (driver)".

Klep open, geen
toner-cassette of
papierstoring

De printer is in een
foutstatus.

Controleer het volgende:

Is de voorklep van de printer gesloten?

Is de toner-cassette juist in de printer
geplaatst? Zie "Vervangen van de toner-
cassette".

Zijn er papierstoringen? Zie
"Papierstoringen in de printer oplossen".

Papier op

De printer heeft
geen papier.

Laad papier in de printer. Zie "Papier in de
printer laden".

Niet genoeg geheugen

De printer heeft niet
genoeg geheugen
tijdens het uitvoeren van
een afdruktaak.

De pagina die wordt afgedrukt kan voor de
geheugencapaciteit van de printer te complex
zijn geweest.

Zie "Geheugen (DIMM's)" om geheugen
toe te voegen.

Druk de knop Start in en laat hem weer los,
om af te drukken.

Statusberichten door de lichtjes op het bedieningspaneel (wordt vervolgd)

Lichtjesstatus

Toestand van
de printer

Actie

background image

DU

De oplossing vinden 45

Opnieuw instellen/printer
bezig met initialiseren

Het printergeheugen
wordt opnieuw ingesteld
en alle eerder gestuurde
afdruktaken worden
verwijderd. Of de printer is
bezig met initialiseren.
Alle lichtjes knipperen een
halve seconde of langer
indien er wordt
geïnitialiseerd.

Geen actie nodig. U kunt echter de printer
opnieuw instellen indien u de knop Start
5 seconden ingedrukt houdt.

Kritieke fout

Alle lichtjes zijn aan.

Printer opnieuw instellen.

Zet de printer uit en vervolgens weer aan.

Neem contact op met HP-ondersteuning.
Zie "HP-ondersteuning".

Statusberichten door de lichtjes op het bedieningspaneel (wordt vervolgd)

Lichtjesstatus

Toestand van
de printer

Actie

background image

46 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU