HP LaserJet 1100 Printer series - Papierstoringen in de printer oplossen

background image

Papierstoringen in de printer oplossen

Nu en dan komt papier tijdens een afdruktaak vast te zitten. Hier
volgen sommige oorzaken:

De papierinvoerladen zijn verkeerd geladen en te vol. Zie "Papier
in de printer laden".

De papieruitvoerbaan is tijdens het afdrukken veranderd, in
plaats van vóór het afdrukken.

Er wordt afdrukmateriaal gebruikt dat niet aan de specificaties
van HP voldoet. Zie "Papierspecificaties voor de printer".

Opmerking

Haal al het papier altijd uit de papierinvoerlade en zet de stapel
recht wanneer er nieuw papier wordt toegevoegd.
Dit helpt om te
voorkomen dat meer vellen papier tegelijkertijd door de printer worden
gevoerd en het vermindert papierstoringen. Zie de sticker die u op de
printer plaatste toen u de apparatuur installeerde.

U wordt door een fout in de software en door de lichtjes op het
besturings-paneel van de printer van een papierstoring in kennis
gesteld. Zie "Printer lichtjespatronen".

Typische plaatsen voor papierstoringen

Toner-cassettegedeelte: Zie "Verwijderen van een vastzittende
pagina".

Papierinvoerladegebieden: Indien de pagina nog uit de papier-
invoerlade steekt, trekt u de pagina uit de papierinvoerlade tot
deze volledig is verwijderd. Zie "Verwijderen van een vastzittende
pagina", indien de pagina op deze manier niet kan worden
verwijderd.

Papieruitvoerbanen: Indien het papier uit de papieruitvoerbak
of -baan steekt, trekt u het eruit tot het volledig is verwijderd. Zie
"Verwijderen van een vastzittende pagina", indien de pagina op
deze manier niet kan worden verwijderd.

Opmerking

Losse toner kan na een papierstoring in de printer achterblijven. Dit
verdwijnt nadat een paar pagina's zijn afgedrukt.

background image

62 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU