HP LaserJet 1100 Printer series - Papierstoring: verwijderen van gescheurde stukken

background image

Papierstoring: verwijderen
van gescheurde stukken
papier

Soms kan een stuk vastzittend papier
scheuren wanneer het wordt verwijderd.
Gebruik de volgende procedure om alle
kleine stukjes papier te verwijderen die
in de printer zijn achtergebleven.

1

Zorg ervoor dat de toner-cassette
in de printer is geplaatst en dat de
voorklep van de printer gesloten is.

2

Zet de printer uit en vervolgens
weer aan. Terwijl de printer opnieuw
start, bewegen de rollen de stukjes
papier vooruit.

Opmerking

Printers die door 220-240 V worden
gevoed kunnen met de schakelaar aan
en uit worden gezet. Zie "Uitzetten van
de voeding".

3

Open de voorklep van de printer en
verwijder de toner-cassette.

4

Verwijder de stukjes papier.

5

Plaats de toner-cassette opnieuw
in de printer en sluit de voorklep van
de printer.

Herhaal stap 1 tot en met 5 indien het
papier niet uit de printer te voorschijn
komt.

1

2

3

4

5

background image

DU

Papierstoringen in de printer oplossen 65