HP LaserJet 1100 Printer series - Schoonmaken van de papiergrijprol

background image

Schoonmaken van de
papiergrijprol

Volg de onderstaande instructies indien
u de papiergrijprol wilt schoonmaken in
plaats van deze te vervangen:

Verwijder de papiergrijprol zoals
beschreven in "Vervangen van de
papiergrijprol".

1

Doop een pluisvrije doek in
schoonmaakalcohol en veeg
de rol schoon.

WAARSCHUWING!

Alcohol is brandbaar. Houd
schoonmaakalcohol en de doek uit
de buurt van open vuur. Laat de
alcohol volledig drogen, alvorens de
printer te sluiten en de voedingskabel
aan te sluiten.

2

Veeg de papiergrijprol met een
droge pluisvrije doek af om
losgekomen vuil te verwijderen.

3

Laat de papiergrijprol volledig
drogen, alvorens hem opnieuw in
de printer te installeren.

1

2

3

background image

68 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU