HP LaserJet 1100 Printer series - Vervangen van de papiergrijprol

background image

Vervangen van de
papiergrijprol

Indien de printer regelmatig papier
fout grijpt (er wordt geen papier
doorgevoerd of er wordt meer dan
één vel doorgevoerd), kan het nodig zijn
om de papiergrijprol schoon te maken
of te vervangen. Zie "Accessoires en
bestelinformatie" om een nieuwe
papiergrijprol te bestellen.

1

Trek de voedingskabel uit de printer
en laat de printer afkoelen.

2

Open de voorklep en verwijder de
toner-cassette.

3

Bepaal de positie van de
papiergrijprol.

4

Draai de onderkant van de papier-
grijprol naar de voorkant van
de printer.

Wordt vervolgd op de volgende
pagina.

1

2

3

4

background image

66 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU

5

Trek de papiergrijprol voorzichtig
recht naar buiten.

6

Plaats het nieuwe onderdeel in de
sleuf van de oude papiergrijprol.

7

Draai de onderkant van de nieuwe
papier-grijprol naar de achterkant
van de printer.

8

Plaats de toner-cassette opnieuw in
de printer en sluit de voorklep.

Opmerking

Sluit de printer aan om hem weer aan te
zetten.

5

6

7

8

background image

DU

Papierstoringen in de printer oplossen 67