HP LaserJet 1100 Printer series - Verwijderen van een vastzittende pagina

background image

Verwijderen van een
vastzittende pagina

Indien de scanner aan de printer is
verbonden kan het nodig zijn om de
printer aan de rand van het werk-
oppervlak te zetten, op zodanig wijze,
dat de voorklep over de rand hangt en
deze helemaal kan openen.

1

Open de voorklep van de printer.
Verwijder het papier, indien dit kan
worden gedaan zonder de toner-
cassette te verwijderen; zie stap 3.
Ga anders door met stap 2.

2

Verwijder de toner-cassette en leg
hem terzijde, na hem met een stuk
papier te hebben bedekt.

VOORZICHTIG

In dit gedeelte kunnen papierstoringen
losse toner op de pagina achterlaten.
Indien u toner op uw kleding krijgt, was
deze dan in koud water.

Heet water zet

de toner permanent in de stof vast.

VOORZICHTIG

Stel de toner-cassette niet langer dan
een paar minuten aan licht bloot, om
schade te voorkomen. Bedek hem met
een stuk papier.

Wordt vervolgd op de volgende
pagina.

1

2

background image

DU

Papierstoringen in de printer oplossen 63

3

Pak de meest zichtbare kant van het
papier met beide handen vast (met
inbegrip van het midden) en trek het
voorzichtig uit de printer.

Opmerking

Indien het papier scheurt, zie
"Papierstoring: verwijderen van
gescheurde stukken papier".

4

Plaats de toner-cassette terug
en sluit de voorklep van de printer
nadat het vastzittende papier is
verwijderd.

Opmerking

Controleer de printerkabel en de
voedingsaansluitingen en zie erop
toe dat deze goed vast zitten, indien
u de printer aan de rand van het
werkoppervlak moest zetten om de
scanner ruimte te geven.

Het kan nodig zijn om de printer opnieuw
in te stellen nadat een papierstoring
is opgelost. Zie "Opnieuw instellen van
de printer".

Opmerking

Haal al het papier uit de printer-
invoerbak en zet de stapel recht
wanneer papier wordt toegevoegd.

4

3

background image

64 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU