HP LaserJet 1100 Printer series - Schoonmaken van het toner-cassettegedeelte

background image

Schoonmaken van het
toner-cassettegedeelte

Schoonmaken van het toner-
cassettegedeelte is niet op regelmatige
basis nodig. Bepaal vóór het
schoonmaken of er overmatige toner
in het compartiment aanwezig is.

WAARSCHUWING!

Zet de printer vóór het schoonmaken uit,
door de voedingskabel uit het
stopcontact te trekken en wacht tot de
printer is afgekoeld.

1

Zet de printer uit door de
voedingskabel uit het stopcontact
te trekken en wacht tot de printer is
afgekoeld.

2

Open de voorklep van de printer en
verwijder de toner-cassette.

VOORZICHTIG

Stel de toner-cassette niet langer dan
een paar minuten aan licht bloot om
schade te voorkomen. Bedek de toner-
cassette, waar nodig. Raak ook de
zwarte sponsrol binnenin de printer niet
aan. Doet u dit wel, dan kunt u de printer
beschadigen.

3

Veeg al het achtergebleven vuil met
een pluisvrije droge doek weg van
het papierbaangedeelte en de toner-
cassetteruimte.

4

Zet de toner-cassette terug en sluit
de voorklep van de printer.

5

Steek de voedingskabel weer in
de printer.

1

2

3

4

5

background image

60 Hoofdstuk 5 Oplossen van printerproblemen

DU